Trimsalon Selina

Afspraak en algemene voorwaarden

Behandelvoorwaarden van het Bardiergilde

 

 

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Trimsalon Selina en de eigenaar houder te behandelende dier in de salon. Waarop de ze algemene voorwaarde van toepassing heeft verklaard.

 

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

 

Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders of publicaties van Trimsalon Selina binden niet.

 

Tarieven:

 

Een samengestelde prijsopgave verplicht trimsalon Selina niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

De klant verbind zich met trimsalon Selina de hiervoor afgesproken prijs te betalen. Indien dit niet voor de behandeling  besproken is gaat trimsalon Selina er vanuit dat de gehanteerde tarieven bekend zijn . De tarieven zijn te vinden onder kopje : tarieven

 

Wel kan er een meerprijs worden aangekondigd door trimsalon Selina mocht het te behandelen dier klitten, vlooien, teken of luizen bevatten. Of in algehele slechte vachtconditie binnengebracht worden. Daarbij kan een meerprijs gehanteerd worden als het dier moeilijk of agressief gedrag vertoond.

 

Aansprakelijkheid:

 

Door opdracht te geven aan Trimsalon selina erkent opdrachtgever dat Trimsalon Selina een inspanningsverbintenis heeft. Trimsalon Selina zal zich naar beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Trimsalon Selina kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt en is niet aansprakelijk voor het niet of niet-volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling waar voorafgaand duidelijk is uitgelegd dat de behandeling door het aanleveren van een geklitte vacht risico's met zich meebrengt. De klant heeft door de opdracht te geven voor behandeling van een geklitte vacht de risico's aanvaard.

 

De Trimster garandeerd dat de in de trimsalon uitgevoerde behandeling voldoet aan de eisen van vakbekwaamheid.

Zij maakt daarbij gebruik van deugdelijke middelen en materialen.

 

De trimster mag ten aanzien van de verrichten behandeling er vanuit gaan dat het te behandelende dier in goede lichamelijke conditie verkeerd. Omstandigheden bij het dier die het resultaat van de behandeling kunnen beinvloeden, of die kunnen leiden tot voor de klant ongewenste nevenverschijnselen, dient de eigenaar vooraf aan te geven. Hieronder valt: medicijngebruik, allergieen, gedragsproblemen etc.. Een slecht onderhouden vacht kan een afwijkend eind resultaat geven.

 

Is de behandeling niet zoals de eigenaar van het dier verwachtte dan kan de eigenaar een klacht indienen bij de trimster. De klant dient de klacht binnen 48 uur na behandeling kenbaar te maken bij de trimster.

 

De klant dient de trimster de mogelijkheid te bieden om de klacht op te lossen, d.m.v een nieuwe behandeling. de trimster is niet verplicht de klant geld terug te geven bij ontevredenheid. `het is te alle tijde het doel om de klant (dier) met een tevreden resultaat te behandelen. Mocht dit uitkomen op een ander type behandelingen dienen deze betaald te worden door de klant (eigenaar) zelf.

 

De trimster aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen advies in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden. Mocht de trimster niet achter deze werkzaamheden staan die ingepland staan, mag deze afspraak geweigerd worden.

 

indien er schriftelijke reactie wordt gegeven op de algemene voorwaarden, mag dit gemaild worden naar info@trimsalonselina.nl

Ik streef ernaar om binnen 24u een reactie te geven.

 

Waarom hanteren ik/wij het 'No show' beleid?

 

Zoals iedereen van mij gewend is, ben ik geen standaard trimsalon, maar transparant en duidelijk. Ik vind het daarom niet nodig om de eventuele 'No show' kosten door te berekenen in de prijs van de bestaande behandelingen. Ik vind het daarom niet nodig dat u en jij als trouwe klant hiervan de dupe moet zijn.

 

De voorwaarden voor de No show's zijn als volgt:

 

48 uur voor behandeling = gratis

Klanten kunnen tot 48 uur voor de behandeling gratis annuleren.

 

24 uur voor behandeling= 50%

klanten die wel hun afspraak binnen 24 uur voor de behandeling annuleren wordt 50% van de behandeling in rekening gebracht voor de gereserveerde tijd en plaats.

 

Niet gekomen/vergeten/te laat? = 100%

Wat versta ik onder te laat? Dat ik niet aan de behandeling kan beginnen omdat de planning daar geen ruimte voor bied.

Klanten die geen gebruik maken van zijn/haar gereserveerde plaats of te laat zijn, alle mogelijkheden om een afspraak af te zeggen niet gebruiken en/ of onaangekondigt niet verschijnen, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht voor de gereserveerde tijd en plaats. De No-show incasso wordt door het bedrijf ' ik kan niet meer BV' behandeld.

 

Aansprakelijkheid klant (eigenaar):

 

Indien er enige schade door het te behandelen dier wordt aangericht in de salon aan dieren, trimster, of enige (on)roerende goederen, dan is de eigenaar aansprakelijk voor alle geleden schade. Ik raad daarom aan als klant een WA-verzekering af te sluiten voor het te behandelen dier.

 

Mocht u als klant met vragen blijven zitten omtrent de Algemene Voorwaarden dan sta ik u graag te woord.

 

 

 

 

Ik werk uitsluitend op afspraak!

U kunt aanbellen
U kunt aanbellen

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar info@trimsalonselina.nl

 

Voor het maken van een afspraak kunt u dagelijks bellen op 06 837 196 80 

 

Mijn werkdagen zijn op maandag, dinsdag, woensdagochtend, donderdag en vrijdag.

 

Weekenden, kindervakanties en feestdagen gesloten.

 

Bij verhindering gelieve minimaal 48u van te voren doorgeven anders ben ik genoodzaakt de tijd die ingepland is voor uw hond in rekening te brengen. Zie ook de algemene voorwaarden.

 

Selina Baaijens

Bloemenlaan 184

4695 HR Sint-Maartensdijk

(De ingang is achterom langs de zijkant van het huis) 

 

Route overzicht